Ofis ve İşyeri İlaçlama

Ev İlaçlama
6 Mayıs 2014
Bina İlaçlama
8 Mayıs 2014

Ofis ve İşyeri İlaçlama

Kurumunuz İçin İdeal Böcek İlaçlama Keşfi

 

Eksiksiz keşif & doğru tespit

Eğitimli profesyoneller ile yapılan eksiksiz keşifler başarılı bir “entegre haşere kontrolü” programının ilk anahtarıdır. Çünkü her sektör birbirinden farklı çevresel, fiziksel koşullara sahiptir. Uygulanan işlemler ve riskleri de birbirinden farklıdır. İşte bu aşamada Proaktif  İlaçlama  olarak her sektör için profesyonel çözümler sunarak işinize özel yaklaşım tarzı geliştiririz.
Entegre haşere kontrolünün ilk adımı olan ihtiyaçların ortaya çıkarılması için yapılan keşif çalışmamızın amaçları şöyledir:

 • Hangi haşerelerin mevcut olduğunu ve nerelerde aktif olduğunu,
 • Haşerenin oluşmasına yol açan koşulları ve nedenleri,
 • İşletmenin riskli ve yüksek riskli alanlarını belirlemek.
 • Geçmişte yapılan uygulamalar, bugünkü durum ve gelecekteki olası haşere popülasyonu ve türlerini göz önünde bulundurmak,
 • Tüm değerlendirmelere uygun pest kontrol stratejilerini kararlaştırmak

Entegre Böcek İlaçlama Kontrolü (IPM)

 

 

Haşere problemlerini çözmenin en iyi yolu onların yaşamalarını sağlayan koşulları değiştirmektir.  Proaktif  ilaçlama teknisyenleri, böceklerin barınma bölgelerini, işletmenin giriş noktalarını ve istilaya yol açan diğer koşulları yok etmeye odaklanmıştır. Bu bakış açısı, en düşük kimyasal madde kullanımıyla en yüksek etkiyi sağlamaya yarar. Uygulamanın başarısı ise kurulacak yüksek iletişim ve ortak çalışmanın altında yatar.
Proaktif  ilaçlamanın  profesyonel servis teknisyenleri, IPM programınızı daha etkin hale getirmek için sizinle çalışır ve personeliniz için eğitim toplantıları önerir.

Sistem kurulumu

Haşerelere karşı sürdürülecek tüm çalışmaların izlenebilir, gözleme dayalı ve aksiyonları ortaya koyacak şekilde devam ettirilmesi gereklidir. Mücadelelerde esas olan uzun vadede sağlanacak başarıdır.
Proaktif ilaçlama, bütün haşerelerin hayatta kalmak için gıdaya, suya ve barınacak yere olan ihtiyaçlarını bilir ve bu bilgi ile riskleri de birleştirerek teknik personel tarafından işletmede mevcut haşereleri tespit etmek ve gelecekte hangi haşerelerin olabileceğini görmek için riskli alanlara haşereler için yemli ve yemsiz ekipmanlar yerleştirilir. Her bir monitör sabitlenerek, numaralandırılır. Monitör, kontrol listesine kaydedilir. İşletme krokisi üzerinde bir yerleşim planında izlenebilir hale getirilir. Devam eden uygulamalarda teknisyen tarafından yapılacak her türlü değişiklik, geliştirme ve riskler buradan takip edilir.
Bu tuzaklar haşereleri yakalar, sinyal almamızı sağlar, sorunun büyüklüğü, saklandıkları yerler, işletmeye giriş noktaları gibi tespitleri yapmamıza olanak tanır.

Rutin ziyaretler ve raporlama

Operasyon teknisyeni rutin kontrol ziyaretlerinde monitör planında belirtilen güzergah takip edilerek her monitör ve monitörler arasındaki sahayı ve bir önceki ziyarette almış olduğu önlemleri kontrol eder.
Haşerenin varlığını, üremesini, beslenmesini ve popülasyon hızını arttıran tüm etmenleri de izleyerek raporlar.
Bu ziyaretlerde;

 • Mal alım
 • Hammaddelerin depolanması,
 • Hammaddelerin kullanımı,
 • Üretim,
 • Paketleme,
 • Son ürün depolama,
 • Ürün dağılımı,
 • Nakliye,
 • Tedarikçiler,

İle ilgili akışlar, gereklilikler ve riskler değerlendirilir.

 

3. Göz ve Tedarikçi Denetimleri

 

“Küçük değişiklikler, büyük etkiler”

Müşterilerimizin gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli hizmet ve ürün sağlamak Proaktif ilaçlamanın vazgeçilmez politikasıdır.
Bizim için bu hedefi gerçekleştirmenin temel unsurları;

 • müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış hizmet,
 • profesyonel hizmet sunumu,
 • teknolojik altyapıyı kullanma prensiplerine dayanır.

Bunların yanı sıra Proaktif  ilaçlama sistemini “3. Göz Denetimleri” ve “Tedarikçi Denetimleri” ile gelişmeyi sürdürüp, kritik noktaları takip eder ve kayıt altına alır. Sistemi sürekli izleme ve geliştirmenin önemini bilir.

 1. Göz denetimi

Proaktif  ilaçlama  hizmet verdiği projelerin, dönemsel olarak Sağlık Bakanlığı ve ISO Kalite Standartları koşullarına göre bağımsız gözler tarafından denetlenmesini sağlar. 3. göz denetimlerinde geriye dönük veriler değerlendirilerek, kısa veya uzun vadede karşılaşılabilecek riskleri öngörür ve gerekli tedbirleri alır.
Çalışmanın sonucunda; müşterilerinin risk analizleri – aksiyon planları, alınması gereken önlemler ile düzeltici faaliyetlerini belirler. Tesis koşulları ile ilgili her türlü tedbirin alınmasının yanı sıra işletme ile sürekli bağlantı içerisinde olan tedarikçi zincirinin de hizmet kalitesinin önemli unsuru olduğu bilinciyle, Proaktif  ilaçlamanın “Tedarikçi Denetimleri ve Sistemlerinin İyileştirilmesi” konusunda çözüm ortaklığı esasına dayalı bir çalışma stili vardır.

Tedarikçi denetimleri

Tesis koşulları ile ilgili her türlü tedbirin alınmasının yanı sıra işletme ile sürekli bağlantı içerisinde olan tedarikçi zincirinin de hizmet kalitesinin önemli unsuru olduğu bilinci ile Proaktif  ilaçlama “Tedarikçi Denetimleri ve Sistemlerinin İyileştirilmesi” konusunda çözüm ortaklığı esasına dayalı bir işleyiş metodu benimser.
Proaktif  ilaçlama müşteri odaklı yaklaşımı ile, en iyi hizmeti sağlarken, müşteri beklentilerinin öngörülenin üzerinde karşılayan tutarlı bir yapı sergilemeyi amaç edinir. Bu çalışmaları yapmasındaki amaç müşterilerinin;

 • Rekabet şansını arttırmak,
 • Kurumsallaşma sürecini devamlı kılmak,
 • İşletmenin imaj ve prestijini korumak,
 • Verimliliği arttırmak,
 • İşlerin tek seferde doğru yapılması için yönlendirmek,
 • Hata kaynaklarına ulaşabilmek,
 • Verilere dayalı, gerçekçi karar verebilmesini sağlamaktır.

 

Mali Mesuliyet Sigortanız

 

 

 1. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası” ile Proaktif ilaçlama tarafından yürütülen faaliyetler sırasında ve sözleşme süresi kapsamında, müşteri sahasında meydana gelecek bir olay sonucunda üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması veya mallarına zarar gelmesi nedeniyle, gerek müşteri gerekse üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarından Proaktif   ilaçlama sorumlu olduğunu kabul eder.

Böcek İlaçlamada Kurumunuza Özel Eğitim

 

Eğitim şart!

Proaktif  ilaçlama, bünyesinde oluşturduğu eğitim birimi ve uzman personeli ile “Haşere ve Haşere Kontrol Yöntemleri, Entegre Pest Kontrol Yönetimi, Pestisitler” gibi konu başlıklarında güncellenmiş bilgileri, takvime bağlı bir eğitim programı kapsamında müşterileri ile paylaşmaktadır.

Aynı zamanda müşterilerimizin “HACCP, İSO 9001 Gıda Güvenliği, Genel Gıda Mikrobiyolojisi, Hijyen ve Sanitasyon Uygulamaları” gibi konu başlıklarında eğitim alternatifleri de sunmaktadır.

Yapım aşamasında olan işletmeler için “Haşere  Mücadelesinde Standart İşletme Gereklilikleri” konusunda danışmanlık hizmeti de verilmektedir.